Invited Speakers


OPENING KEYNOTE 
PROF.DR.OKTAY GUVEMLI

FOUNDER OKTAY GUVEMLİ WAQF OF ACCOUNTING AID FINANCIAL HISTORY RESEARCH

 FOUNDER THE ASSOCIATION OF ACCOUNTING AND FINANCE ACADEMICIANS (AAFA)


" Muhasebe Tarihi Açısından Balkan Ülkeleri ile İlişkilerimiz"


"Our Relationship with Balkan Countries in Terms of Accounting History"
Resim

TAX SWORN ACCOUNTANT MASİS YONTAN 
PRESIDENT FOR UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS TURKEY (TÜRMOB)


Resim

YÜCEL AKDEMİR 
HEAD OF İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Resim

TURKIYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ BAŞKANI
Head - Expert Accountants Association of Turkey (TMUD)
YMM ARİF AYTULUN (TAX SWORN ACCOUNTANT)

Resim
PROF.DR.SUDİ APAK
RECTOR - ESENYURT UNIVERSITY
"RECENT DEVELOPMENTS IN BANKING SECTOR"
Resim

PROF.DR.ÖZER ERTUNA
BOSPHORUS UNIVERSITY
"UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN BALKANS AND WORLD"

Resim

PROF.DR.VEDAT AKGİRAY 
BOSPHORUS UNIVERSITY EXECUTIVE MBA PROGRAMME DIRECTOR
" GOOD FINANCE "
Resim

PROF.DR.MEHMET ERKAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
"BAĞIMSIZ DENETÇİ EĞİTİMLERİ AÇISINDAN SÜREKLİ EĞİTİMİN ÖNEMİ"
Resim

PROF.DR. BAŞAK ATAMAN GÖKÇEN
MARMARA UNIVERSITY
"TFRS Tam Set ile BOBİ FRS' larına Genel Bakış ve Değerlendirme"
Resim

PROF.DR.GÜRBÜZ GÖKÇEN
MARMARA UNIVERSITY 
"Üniversitelerimizde Okutulan Muhasebe Derslerinin İçeriklerinin, TFRS ve BOBİ FRS’lerdeki Gelişmeler Doğrultusunda Yeniden Ele Alınması"

Resim

PROF.DR.AHMET VECDİ CADEAN - BUSINESS FACULTY, 
SAKARYA UNIVERSITY
" AACSB ACCREDITATION EXPERIENCE : CASE FROM SAKARYA UNIVERSITY BUSINESS FACULTY"

Resim

PROF.DR.NAUM
AN FAROOQI
MOUNT ALLISON UNIVERSITY, CANADA
"
THE EMERGENCE AND ENACTMENT OF TRUST WITHIN HAWALA NETWORKS
IN THE GCC REGION" 

Resim


PROF.DR.SELAHATTIN KARABINAR
ISTANBUL UNIVERSITESI 
"MUHASEBE VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ"
Resim

ASSOC.PROF. LEYLA ATEŞ
ALTINBAŞ UNIVERSITY
"BEPS and Beyond: Rethinking the Role of the Preamble to Prevent Treaty Abuse"
"BEPS ve Ötesi: Anlaşmaların Kötüye Kullanılmasını Önlemede Başlangıç'ın Rolünü Yeniden Düşünmek"
Resim

DR MEHMET BULBUL
MINISTRY OF FINANCE
"RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL"
Resim

PROF.DIANA KOPEVA, UNIVERSITY OF SOFIA
"CSR IN BULGARIA: PERSPECTIVES AND POSSIBILITIES"

Resim

DR.AHMET KAVAK, TAX DEPARTMENT, PWC 
"RECENT DEVELOPMENTS ON TAX CODE"

Resim

ASSOC.PROF.AYŞE PAMUKÇU
MARMARA UNIVERSITY
" THE IMPORTANCE OF TEAMWORK FOR INTERNAL AND EXTERNAL AUDITOR"

Resim
ASSIST.PROF.ALI COSKUN
BOSPHORUS UNIVERSITY
"Disclosure for Sustainability: The case of Integrated Reporting"
Resim

O.ERGUN TAMUR
HEAD - ISTANBUL ASSOCIATION FOR EXTERNAL AUDITORS
"KGK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"
Resim

ASSOC.PROF.ROSHIMA SAID
MARA TEKNOLOGIE UNIVERSITY KEDAH CAMPUS MALAYSIA
"INTEGRATED REPORTING IN MALAYSIA: IS IT A TREND NOW?"

Resim

ASSOC.PROF.ERKAN AYDIN
HEAD OF FISCAL LAW DEPARTMENT, MARMARA UNIVERSITY

Resim

ASSIST.PROF.ERCUMENT OKUTMUŞ
ALANYA ALADDIN KEYKUBAT UNIVERSITESI 
"HİZMET SEKTÖRÜNDE SUİSTİMAL VE İÇ KONTROLÜN ÖNEMİ"

Resim

DR.SENOL TURUT, FOUNDER, HORIZON TAX CONSULTING, ISTANBUL 
"KAYIT DIŞI EKONOMİYLE ETKİN MÜCADELE : TÜRK VERGİ
 SİSTEMİNDE YAPILMASI GEREKEN REVİZYONLAR"
"EFFECTIVE STRUGGLE FROM THE INFORMAL ECONOMY: TURKISH TAX  REVISIONS MUST BE INSTALLED IN THE SYSTEM"

Resim


EXTERNAL EXAMINER GUNAYDIN TOPÇU
HEAD OF AB EURO EXTERNAL AUDITING 
"BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN GÜNCEL SORUNLARI"
Resim

MELIS BITLIS
ESCARUS TURKIYE SINAI VE KALKINMA BANKASI
SUSTAINABILITY CONSULTANCY
" INTEGRATED REPORTING"
Resim

İBRAHİM CAN
HEAD OF CAN MANAGEMENT CONSULTANCY
"THE ROLE OF MANAGEMENT CONSULTANTS"
Resim 

CEVAT ŞİMŞEK
DAP YAPI DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ
"İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSK YÖNETİMİ"
Resim

DR.AV.BÜLENT BALKAN 
ETHICS DIRECTOR
"ETHICS HOTLINES; AS A TOOL FOR FRAUD PREVENTION"
Resim

DR.SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU

"THE EFFECTS OF BLOCK CHAIN TECHNOLOGY ON FINANCE AND ACCOUNTING SYSTEMS: AN EVALUATION ON TURKEY"

Resim

YASEMİN BAŞÇAVUŞOĞLU – KIDEMLİ UZMAN

ARÇELİK A.Ş. KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ

"SUSTAINABILITY REPORTING IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRENDS"

Resim

MUKHANOVA IRINA NIKOLAEVNA, RUSSIA

"OIL AND GAS REVENUES MANAGEMENT"

Resim


Bu içerik 08.04.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2025 kez okundu.